پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 در شرکت زاگرس جنوبی

شرکت بهرهبرداری نفت و گاز شرکت زاگرس جنوبی با پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی  ۵۰۰۰۱ Iso، انجام فعالیت های علمی و پژوهشی، راه اندازی اتاق پایش انرژی، استفاده از سیستم های کم مصرف روشنایی، بهرهگیری از انرژی های خورشیدی، اصلاح سیستم های آبیاری فضای سبز، اصلاحیه های فرآورشی در تولید نفت منطقه عملیاتی سروستان و سعادت آباد، اصلاح سیستم های سوخت رسانی، پیشگیری از سوزاندن گاز در مناطق عملیاتی، تصفیه بهداشتی فاضلاب و استفاده در آبیاری فضای سبز، انجام فعالیت های تبلیغی و فرهنگ سازی میان کارکنان و... شایستگی دریافت نخستین جایزه مدیریت انرژی صنعت نفت را به دست آورد، که پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی 50001 ISO  در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرکت زاگرس جنوبی توسط شرکت سامان انرژی صورت پذیرفته است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
http://www.nioc.ir   1397/8/19 09:55