شرکت سامان انرژی مشاور اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در ادامه استقرار سیستم های نوین مدیریتی و با هدف مدیریت بهینه سازی مصرف انرژی موفق به طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی   ISO ۵۰۰۰۱ : ۲۰۱۱ در مجتمع بندری امام خمینی(ره) گردید که شرکت سامان انرژی مشاور این ارگان جهت دریافت گواهینامه مذکور می باشد.
جهت اطلاع بیشتر اینجا را کلیک کنید.


   1397/7/3 14:49