نهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنعت برق
 
حضور شرکت سامان انرژی در نهمین نمایشگاه بین المللی دو سالانه صنعت برق واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان ، پل شهرستان، سالن نقش جهان ، غرفه 322
تاریخ برگزاری نمایشگاه : 6 الی 9 تیر ماه 1397 از ساعت 16 الی 22

 
 

 
   1397/4/6 14:30