گواهینامه صلاحیت پیمانکار
اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار در تخصص های تاسیسات- تجهیزات و نیرو
اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار در تخصص های تاسیسات- تجهیزات و نیرو
شرکت سامان انرژی اصفهان موفق به کسب گواهینامه صلاحیت پیمانکار در تاریخ 95/04/19 گردید
با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251ه مورخ 1381/12/11 هیات محترم وزیران و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام امور پیمانکاری از تاریخ صدور این گواهینامه تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1399/4/12 اعلام می گردد
شناسه ملی شرکت: 10260397594
جهت مشاهده جزییات گواهینامه صادره به پایگاه http://sajar.mporg.ir مراجعه فرمایید.
 

 
   1395/4/30 14:33