طرح های تشویقی
پرزنت های همایش مشترکین برق اصفهان (اردیبهشت ماه 95) - طرح های تشویقی

پرزنت های همایش مشترکین برق اصفهان (اردیبهشت ماه 95)
طرح های تشویقی


چکیده

فهرست مطالب

 • —حوزه پاسخگویی بار
 • —طرح تعطیلات و تعمیرات سالیانه
 • —طرح ذخیره عملیاتی صنایع
از بخش های با اهمیت در زمینه مدیریت بار، بررسی نحوه مصرف مشترکین صنعتی در طول سال می‌باشد.

موضوعات:

 • پرمصرف ترین فصول و ماه‌ها
 • پرمصرف ترین ساعات شبانه روز
 • برنامه ریزی صحیح جهت مدیریت موارد مذکور
 • داشتن کمترین خاموشی

موارد :

 1. تفاوت در تعرفه برق ساعات مختلف
 2. هزینه های پیک فصل
 3. سیاست‌های تشویقی جهت کاهش مصرف مشترکین در ماه های پرمصرف شامل:

(طرح های تعطیلات سالیانه و ذخیره عملیاتی)

 • فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اهمیت نحوه مصرف و ...

دانلود فایل
نویسنده: مهندس علی پورعباسی
حوزه کاربرد: طرح های تشویقی شرکت برق منطقه ای اصفهان
سازمانهاي وابسته: شرکت سامان انرژی اصفهان- شرکت برق منطقه ای اصفهان

   1395/3/9 10:06