معرفی و لزوم استفاده از نرم افزار انرژی
پرزنت های همایش مشترکین برق اصفهان (اردیبهشت ماه 95) - معرفی و لزوم استفاده از نرم افزار انرژی (SIEM)


پرزنت های همایش مشترکین برق اصفهان (اردیبهشت ماه 95)
معرفی و لزوم استفاده از نرم افزار انرژی (SIEM)


چکیده:

نرم افزار انرژی (SIEM) با هدف مدیریت، جستجو و نمایش اطلاعات انرژی بر مبنای استاندارد ایزو50001 طراحی شده است.
نرم افزار انرژی (SIEM) دارای قابلیت های زیر می باشد:
  • قابلیت انطباق با ساختار صنایع و سازمانهای مختلف
  • مدیریت انرژی به صورت مستمر براساس ISO50001
  • مدیریت انرژی براساس استانداردهای صنعتی مصرف انرژی سازمان ملی استاندارد ایران ISIRIو پاسخگویی به بازرسان مورد تائید سازمان
  • امکان نگهداری اطلاعات تجهیزات انرژی بر موجود در سازمان با قابلیت تعریف تجهیز جدید و به روز رسانی اطلاعات آن
  • توانایی ارزیابی و تعیین جنبه های بارز انرژی
  • قابلیت تعریف و پایش خطوط مبنای انرژی
  • امکان پایش مصرف انرژی تجهیزات در طول زمان
  • قابلیت ارزیابی عملکرد انرژی تجهیزات در بازه های زمانی دلخواه
  • توانایی ارزیابی عملکرد انرژی در سه سطح كارخانه، واحدها و تجهیزات در بازه‌های زمانی دلخواه

دانلود فایل
حوزه کاربرد: استقرار سیستم مدیریت انرژی
نویسنده : مهندس میلاد ظهیر

   1395/3/9 09:00