هیأتی متشکل از کارشناسان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان عازم مسقط پایتخت عمان شدند
حضور شرکت سامان انرژی در مسقط
حضور شرکت سامان انرژی در مسقط
به دنبال برقراری همکاری های متقابل علمی بین ایران و عمان، هیأتی متشکل از کارشناسان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان عازم مسقط پایتخت عمان شدند.
در این هیأت که آقای مهندس فتوحی مدیرعامل شرکت سامان انرژی نیز حضور داشتند، پیرامون 4 محور انرژی، بهداشت، غذا-بیوتکنولوژی و آب- محیط زیست بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
این جلسه مشترک در تاریخ های 11 و 12 اسفندماه 94 در مسقط برگزار شد.

منبع :  شرکت سامان انرژی اصفهان    1394/12/15 12:40