تشکیل سمپوزیوم فولاد 94 در روزهای 4 و 5 اسفندماه 94
ارائه مقاله در سمپوزیوم فولاد 94
ارائه مقاله در سمپوزیوم فولاد 94
به دنبال تشکیل سمپوزیوم فولاد 94 در روزهای 4 و 5 اسفندماه 94 در مرکز همایش های کیش، مقاله ای تحت عنوان
"بررسی تاثیر سرعت تولید در میزان مصرف ویژه انرژی الکتریکی در خطوط نورد سرد مجتمع فولاد غرب آسیا"
از طرف شرکت سامان انرژی ارائه شد. این مقاله که توسط آقایان مهندس منتظر القائم، دکتر فلاحتکار، مهندس علی فرجاد نیا و مهندس توکلی تهیه شده بود به دلیل کیفیت مناسب، در کتاب و در لوح فشرده مجموعه مقالات سمپوزیوم، چاپ شده است.
از طرف شرکت سامان انرژی نیز آقایان مهندس فتوحی مدیرعامل شرکت سامان انرژی و مهندس حسینی عضو هیئت مدیره و معاونت توسعه بازار، در این سمپوزیوم شرکت داشتند. 
منبع :  شرکت سامان انرژی اصفهان    1394/12/15 11:01