سمینار آموزشی مدیریت مصرف انرژی با همکاری شرکت سامان انرژی و برق منطقه ای اصفهان
برگزاری سمینار مدیریت مصرف انرژی
برگزاری سمینار مدیریت مصرف انرژی:
شرکت سامان انرژی به دنبال اجرای پروژه های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در صنایع مختلف،  با همکاری شرکت برق منطقه ای اصفهان  سمیناری تحت عنوان "مدیریت مصرف انرژی الکتریکی" را در تاریخ یکشنبه 94/11/25 در محل شرکت برق منطقه ای اصفهان ( سالن دکتر شریعتی) برگزار نمود.
در این سمینار، شرکت کنندگان، ضمن آشنایی با نتایج پروژه های مدیریت مصرف انرژی الکتریکی با ممیزی انرژی و راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی آشنا شدند.
منبع :  شرکت سامان انرژی اصفهان    1394/11/17 13:31