اخذ گرید پایه 3 ابنیه توسط شرکت سامان انرژی اصفهان
اخذ گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره
اخذ گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاوره
شرکت مهندسین مشاور سامان انرژی موفق به اخذ گرید پایه 3 ابنیه، در تخصص ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گردید.
در متن این گواهی نامه آمده است: با استناد به مصوبه هیأت محترم وزیران، به این وسیله صلاحیت شرکت سامان انرژی برای انجام خدمات مشاوره در زمینه انواع ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی اعلام می گردد.

منبع :  شرکت سامان انرژی اصفهان    1394/11/12 11:15