بازدید دکتر کشمیری از شرکت سامان انرژی
بازدید ریاست محترم شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از شرکت سامان انرژی
 


 
بازدید ریاست محترم شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان از شرکت سامان انرژی
 
دکتر کشمیری ریاست محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به همراه یکی از مشاورانشان دکتر جعفرپیشه در روز شنبه 94/11/3 از شرکت سامان انرژی بازدید نمودند. ب
طی این بازدید جلسه ای نیز با حضور مسئولین شرکت سامان انرژی برگزار شد و پیرامون ادامه همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر به عمل آمد. علاوه بر این از واحدهای مختلف شرکت سامان انرژی شامل بخش های انرژی ، طراحی، مرکز توسعه تکنولوژیهای انرژی و پرتال جامع انرژی نیز بازدید جداگانه به عمل آمد.
منبع :  شرکت سامان انرژی    1394/11/11 08:30