حضور مدیران شرکت سامان انرژی به عنوان سخنران در سمینار ممیزی انرژی و معرفی دستگاه های اندازه گیری در ساختمان
حضور مدیران شرکت سامان انرژی به عنوان سخنران در سمینار
ممیزی انرژی و معرفی دستگاه های اندازه گیری در ساختمان
به دنبال برگزاری سمینار های رایگان ممیزی انرژی و معرفی دستگاه های اندازه گیری در ساختمان که در روز پنج شنبه 26 آذر ماه سال جاری از ساعت 17 الی 18:30 از طرف سازمان نظام مهندسی اصفهان در محل سالن همایشهای نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد، آقایان ملک ارسلان صدری ( رئیس هیت مدیره شرکت ) و روح الله قلی پور ( مدیر آموزش ) مطالبی در این زمینه ارائه نمودند.


   1394/10/9 16:00