برگزاری دوره های آموزشی در شرکت برق منطقه ای اصفهان

برگزاری دوره های آموزشی در شرکت برق منطقه ای اصفهان
دوره های آموزشی ممیزی انرژی در شرکت برق منطقه ای اصفهان در روزهای 24 و 25 آذرماه سال جاری در سالن جلسات شرکت برق منطقه ای اصفهان برگزار شد.در این دوره ها که از که با حضور نمایندگانی از کارخانجات سیمان سپاهان و اصفهان و 6 کارخانه دیگر استان اصفهان برگزار شد، شرکت کنندگان با روشهای مختلف ممیزی انرژی و کاهش مصرف آن آشنا شدند.
دوره های ممیزی انرژی به شرح زیر  برگزار شد :

ردیف نام دوره محل برگزاری روز تاریخ ساعت مدرس
1 ممیزی انرژی ( تجهیزات الکتریکی ) شرکت برق منطقه ای اصفهان سه شنبه 24/9/1394 8:30-12 عسگری
2 ممیزی انرژی ( تجهیزات دوار ) شرکت برق منطقه ای اصفهان سه شنبه 24/9/1394 13:30-17 قلی پور
3 ممیزی انرژی ( تجهیزات حرارتی ) شرکت برق منطقه ای اصفهان چهارشنبه 25/9/1394 8:30-12 ظهیر
4 ISO50001 شرکت برق منطقه ای اصفهان چهارشنبه 25/9/1394 13:30-17 دشتگرد
 
   1394/10/9 15:32