حضور مدیران شرکت سامان انرژی در همایش اندازه گیری و صحه گذاری و کابردهای آن در بهینه سازی


حضور مدیران شرکت سامان انرژی در همایش اندازه گیری و صحه گذاری و کابردهای آن در بهینه سازی

 
همایش اندازه گیری و صحه گذاری و کابردهای آن در بهینه سازی مورخ 23 آذرماه 94 توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در محل باشگاه شماره 1 نفت تشکیل گردید .در این همایش آقای مهندس دارا فتوحی ( مدیرعامل ) به همراه آقایان مهندسین سعید رضایی ( عضو هئیت مدیره و مدیر دفتر تهران ) و امیر توکلی ( مدیر بخش انرژی ) حضور داشتند. از نکات قابل توجه در این همایش قرائت پیام مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت جناب آقای مهندس نصرت الله سیف می توان اشاره داشت.

 
در ادامه همایس آقای مهندس انیس اقبال سخنرانی در خصوص تجارت فن در زمینه شرکت های ESCO ایراد فرمودند.همچنین سرکارخانم سجده رئیس HSE  و M&V شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و آقای بهزاد آقابابازاده مشاور M&V مطالبی در این زمینه ارائه دادند.


   1394/9/29 10:23