شرکت در دوره آموزشی مدیریت و نظارت بر HSE

شرکت در دوره آموزشی مدیریت و نظارت بر HSE
 


آقایان مهندس رضایی و مهندس امینی از مدیران شرکت سامان انرژی در دوره مدیریت و نظارت بر HSE که در تاریخ های 20 و 21 آبان ماه سال جاری توسط جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد، شرکت نمودند. از آنجایی که نیاز های فزاینده در صنعت برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، صیانت از نیروی انسانی و حفاظت محیط زیست جز با پیاده سازی نظام مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست ( HSE ) حاصل نمی گردد، شرکت در چنین دوره هایی از ضروریات تداوم فعالیت شرکت ها محسوب می شود و شرکت سامان انرژی در این راستا درصدد است که به نحو احسن از چنین دوره هایی استفاده مطلوب نماید.
 
   1394/9/16 10:06