انعکاس افتتاح پست EFS-B در خبرنامه فولادمبارکه

انعکاس افتتاح پست EFS-B در خبرنامه فولادمبارکه


شرکت فولاد مبارکه در خبرنامه شماره 952 تاریخ 7 آذر 94 اشاره ای به تقویت پستهای برق به منظور افزایش تولید فولادخام نموده است . در این خبرنامه آمده است .
این پروژه با مشارکت و همکاری شرکت سامان انرژی اصفهان و همت کاران به مدت 15 ماه با هزینه 110 میلیارد ریال و با هدف تامین برق فشار متوسط و همچنین کمک به پایداری ترانسفورماتورهای پست قدیم فوق توزیع EFS اجرا گردید.
ضمناً کلیه فعالیتهای طراحی، ساختمانی، اسکلت فلزی و نصب، تست و راه اندازی توسط شرکت های سامان انرژی و همت کاران و تحت نظارت ناحیه اجرای پروژه های انرژی و سیالات، شرکت مهندسی فولاد مبارکه و با همکاری صمیمانه بهره برداری ناحیه انرژی و سیالات و امور قراردادها صورت گرفته است.

 
   1394/9/16 09:53