احداث ساختمان شرکت سامان انرژی در محل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
احداث ساختمان شرکت سامان انرژی در محل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان


 
شرکت سامان انرژی به منظور توسعه فعالیت های خود، در حال احداث ساختمانی در محل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است. این ساختمان تا کنون در حد سفت کاری به اتمام رسیده و سایر فعالیتهای تکمیلی آن هم اکنون  در دست اقدام است.
   1394/8/24 11:45