اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی به افراد فعال در شرکت های دانش بنیان (دانش آموختگان برتر فناور )
 وظیفه تخصصی به افراد فعال در شرکت های دانش بنیان (دانش آموختگان برتر فناور )
 

بنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت­های تخصصی دانش ­آموختگان ­برترِ دانشگاهي که به فعالیت­های فنّاورانه در شرکت‌هاي دانش بنيان اشتغال دارند، تسهیلات نظام­ وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته است.
شرایط اعطای تسهیلات نظام وظيفة تخصصي به افراد فعال در شرکت‌هاي دانش بنيان (دانش‌آموختگان­ برترِ فنّاور) به شرح زیر است:
1- متقاضی باید دانش­ آموختۀ دورۀ کارشناسی­ ارشد یا دکتری تخصصی از یکی از مراكز آموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل يا خارج ازكشور باشد كه صحت مدارك صادرة آن به تأييد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده باشد.
2- از زمان دانش‌آموختگی متقاضي بیش از سه سال (براي دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي داخل كشور) و بیش از شش سال (براي دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي خارج از كشور) نگذشته باشد.
یادآوری: دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی مراكزآموزشي عالی، پژوهش و فنّاوري‌ داخل که از پیشنهاد رسالۀ دکتری خود با موفقیت دفاع کرده­اند، نیز در صورت موافقت استاد راهنما و تأييد دانشگاه محل تحصيل خود می­توانند از این تسهیلات بهره­مند شوند.
3- شرط لازم: متقاضيان براي نام نويسي در سامانه بايد شرايط زير را داشته باشند:
الف. دانش­ آموخته باید در یکی از شرکت­های دانش­ بنیانِ مورد تأیید معاونت علمی و فنّاوری به مدت دست کم شش ماه (بر اساس فهرست بیمۀ شرکت) به طور تمام­وقت به فعالیت مشغول بوده باشد. فهرست شرکت‌هاي مورد تأييد در صفحة اول سامانة www.daneshbonyan.ir قرار دارد.
ب. ميانگين كلِ دورة كارشناسيِ متقاضيان بايد بيش از 14 و ميانگين كلِ دورة تحصيلات تكميلي آنان (كارشناسي‌ارشد و دكتري تخصصي) بيش از 15 باشد.
   1394/8/24 11:38