اخذ گواهینامه ISO50001:2011 توسط نیروگاه شازند اراک
 
اخذ گواهینامه ISO50001:2011 توسط نیروگاه شازند اراک
در سال جاری با همکاری و ارائه خدمات مشاوره توسط شرکت سامان انرژی اصفهان، شرکت مدیریت تولید برق شازند ( نیروگاه حرارتی شازند ) موفق به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد ISO50001:2011 و دریافت تندیس برنز نخستین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی گردید.
   1394/6/18 09:06