آگهی استخدام


اطلاعیه استخدام

شرکت سامان انرژی از از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎريﻣﻲﻧﻤﺎﻳد:


 
عنوان و مدرک تحصیلی سابقه كار تخصص
مهندس مكانيك يا برق حداقل ده سال آشنا به امور قراردادها و مديريت پروژه
مهندس عمران
 
حداقل ده سال طراح سازه
كارشناس بازرگاني
 
5 سال تسلط كامل به زبان انگليسي
( خواندن و نوشتن) تحصيلات مرتبط با تخصص بازرگاني
ايميل recruitment@samanenergy.ir
 
شماره تماس
031-37768382-37765059 –داخلي  135 يا 110
 
 
 
            
 
   1394/5/31 15:41