حضور کارشناسان شرکت سامان انرژی در دوره آموزشی M&V

حضور کارشناسان شرکت سامان انرژی در دوره آموزشی M&V

8 نفر از کارشناسان شرکت سامان انرژی در دوره آموزشی " مبانی اندازه گیری و صحه گذاری" شرکت نمودند. در این دوره آموزشی از شرکت های تایید شده در فرآخوان شرکت های ناظر، جهت طرح افزایش کارایی موتورخانه ها، دعوت به عمل آمده است. لازم به ذکر است تایید نهایی شرکت های ناظر در گرو در اختیار داشتن کارشناسانی است که آموزش های مورد تایید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ( شامل دوره آموزشی ICMVP و CMVP ) در زمینه اندازه گیری و صحه گذاری را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند. این دوره آموزشی توسط مرکز توسعه مدیریت در تهران برگزار و به شرکت کنندگان پس از قبولی در آزمون پایانی دوره گواهینامه معتبر مورد تایید شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور اعطا خواهد شد. این دوره آموزشی در روزهای 10 و 11 و 12 مرداد ماه نود و چهار برگزار گردید.

 
   1394/5/10 16:15