انجام نظارت بر پروژه نصب سیستم خنک کن هوای ورودی به 2 واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوینانجام نظارت بر پروژه نصب سیستم خنک کن هوای ورودی به 2 واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین

 
یکی از روشهای افزایش بهره وری و راندمان در نیروگاه های گازی کاهش درجه حرارت هوای ورودی به توربین گاز است.به منظور کاهش دمای هوای ورودی می توان از سیستم تبخیر آب در مسیر هوای ورودی استفاده  کرد. در این روش آب با فشار حدود 140 بار وارد نازل شده و در خروج از نازل به صورت ذرات بسیار ریز تبدیل شده و در هوای ورودی به توربین گاز تزریق می شود. با این کار دمای هوای ورودی به توربین کاهش می یابد.
این پروژه در واحد های 3 و 4 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین اجرا شده است که نظارت بر اجرا و عملکرد آن بعهده شرکت مهندسین مشاور سامان انرژی بوده است.این پروژه در تاریخ 31 خردادماه 94 تکمیل و به بهره برداری رسید.


 
 
   1394/4/13 15:01