طراحی مهندسی دو دستگاه غبارگیر ( Wet Scrubber ) توسط شرکت سامان انرژی


طراحی مهندسی دو دستگاه غبارگیر  ( Wet Scrubber )  توسط شرکت سامان انرژی

شرکت سامان انرژی اصفهان طراحی مهندسی دو دستگاه غبارگیر  ( Wet Scrubber ) با ظرفیت 120،000 متر مکعب بر ساعت در قسمت سرند گندله اکسیدی و سرند محصول واحد احیاء مستقیم در ناحیه آهن سازی شرکت فولاد مبارکه را انجام داده است. با اجرای پروژه مذکور می توان به بهبود اثرات محیط زیستی به میزان حدود 1.5 برابر اشاره داشت. لازم به ذکر است مطابق با استاندارد بین المللی میزان غبار ورودی به خروجی به ترتیب برابر  5mg بر متر مکعب و 3mgr  بر متر مکعب  می باشد.
 در ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه ها و تاثیر مخرب بر سیستم تنفسی انسان و گیاه، غبارگیر های ونتوری اسکرابری یکی از مهمترین غبارگیرها جهت کاهش اثرات زیست محیطی می باشد. ساز و کار غبارگیرهای  وتنوری اسکرابری به این صورت است که، ابتدا آب با پمپ آب به قسمت همگرایی و یا گلوگاه ونتوری وارد می شود. سپس جریان هوای آلوده که شامل گاز و گردوغبار است نیز وارد همگرایی ونتوری می شود. در اثر اختلاط آب و هوای آلوده گردو غبار و گازها شسته شده و در هنگام ورود به بخش واگرایی ونتوری به صورت قطرات آب درآمده و از طریق لوله های هادی به قسمت فاضلاب مربوط هدایت می شود.
ملزومات و مشخصات فنی سیستم غبارگیر مرطوب ( ونتوری اسکرابر ) به شرح ذیل می باشد:
1-هود : بخش جمع آورنده هوای آلوده که در محلهای تولید غبار تعبیه شده و با توجه به محل نصب و نوع غبار تولیدی شکلهای مختلفی دارد.
2-کانال : انتقال دهنده هوای آلوده به خارج محل عموماً دارای مقطع دایره ای می باشد.
3-بخش فیلتراسیون ( Dust Collector ) : در این بخش ذرات غبار از هوای غبار آلود مکیده شده از هود شده و هوای تمیز از آن خارج می شود. برای جذب غبار از هوا از روش مرطوب ( Wet Scrubber )  استفاده می شود. بخش فیلتراسیون به روش مرطوب دارای انواع مختلفی می باشد و با توجه به ظرفیت غبارگیر، غلظت و نوع غبار و راندمان مورد نظر برای تجهیز غبارگیر نوع خاصی از آن انتخاب می شودکه نوع متداول آن Venturi Wet Scrubber می باشدکه اجزاء تشکیل دهنده آن به شرح ذیل می باشد :
الف ) ونتوری
ب )   سیلیکون
ج )   جمع آوری و انتقال لجن
4-جمع آوری و ذخیره غبار
5-فن مکنده و موتور
6-
دودکش
در طراحی فوق الذکر شرکت سامان انرژی بر اساس اندازه گیری های انجام شده، شرایط مطلوب مورد نظر کارخانه، دستگاه های غبارگیر را طراحی نموده است و ضمنا محدودیت های موجود از قبیل فضای قابل دسترسی و مسیر لجن و آب موورد نیاز را در نظر گرفته است.


   1394/3/5 15:09