ابلاغ دستور کار نظارت کارگاهی انتخاب مهندسین مشاور سامان انرژی جهت ارائه خدمات نظارت در ارتباط با عملیات طراحی ، تهیه ،ساخت ،حمل،نصب و راه اندازی..... مشاهده ادامه
ابلاغ قرارداداحداث پست EFS_B ابلاغ قرارداداحداث پست EFS_B فولاد مبارکه اصفهان به صورت EFC به مشارکت شرکت سامان انرژی و همت کاران...... مشاهده ادامه
قرارداد با شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی دیگر از توانمندی های شرکت سامان انرژی تهیه و تدوین نقشه های مطابق ساخت (As Built) است. در این ارتباط طی انعقاد قراردادی با مجتمع فولاد مبارکه، تهیه این نقشه ها به این شرکت واگذار شد. موضوع قرارداد : تهیه نقشه های As built پروژه های فولاد مبارکه در نواحی مختلف تاریخ شروع : آبان ماه 91 مدت پروژه : 1 سال شمسی پیشرفت پروژه : حدود 80 درصد تعداد نقشه تحویل داده شده : حدود 38000 برگ مشاهده ادامه
مميزی انرژی انجام امور مميزی انرژی در ساختمان و آموزش مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان درشهرداری فیروزآباد مشاهده ادامه
مميزی انرژی انجام امور مميزی انرژی در پنج ساختمان و آموزش مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در شهرداری سامن همدان مشاهده ادامه